Over Philip

Philip Ruitenberg werkt op het snijvlak van kunst (muziek) en organisatieontwikkeling. Zowel op conceptueel niveau als uitvoerend heeft hij de afgelopen 20 jaar diverse ervaringen opgedaan en werkvormen ontwikkeld.

Hij studeerde muziekwetenschappen en cultuurgeschiedenis.
Hij is geschoold op het gebied van organisatieontwikkeling en training.
Zijn doel is communicatie en samenwerking verbeteren.
Hiervoor verzorgt hij trainingen, workshops en presentaties op het gebied van teambuilding, organisatieontwikkeling en leiderschap.

In de afgelopen tien jaar heeft hij zich gespecialiseerd in het effectief toepassen van 'belevingsmetaforen'.
Metaforen zijn een bron van inspiratie en vormen een aantrekkelijk middel om bedrijven en organisaties te beschouwen en te begrijpen.