De muzikale stethoscoop

Muziek als metafoor geeft inspiratie èn ideeën om leiderschap en samenwerking te verrijken en te verbeteren.

De muzikale stethoscoop levert een bijdrage aan organisaties die streven naar een werkomgeving waarin medewerkers zich prettig en geïnspireerd voelen.

Een organisatie met geïnspireerde medewerkers heeft meer vermogen tot succes.

De workshop is bij uitstek geschikt voor een stimulerende en creatieve impuls bij trainings- en bezinningsdagen.

Inhoud en resultaat

Wanneer mensen samen muziek maken, gebeurt er iets. De musici zijn geïnspireerd, de muziek is aanstekelijk, het publiek wil er meer van.
Als we een paar begrippen in de bovenstaande zin eens veranderen: Wanneer onze medewerkers iets maken, gebeurt er iets. 
De medewerkers zijn geïnspireerd, de producten zijn aantrekkelijk, de mensen willen er meer van. 
Wat zijn de 'succesfactoren' in de wereld van muziek maken? 

En hoe kunnen we die factoren succesvol laten zijn in onze organisatie? 
Resultaat van deze inspirerende workshop: Vanuit een onverwachte invalshoek zicht op een aantal punten in de eigen organisatie die (nog) beter kunnen.

In deze workshop nodig ik leidinggevenden uit om op een inspirerende manier te kijken naar hun organisatie en daarin punten te onderscheiden die samenwerking en leiderschap verbeteren en verrijken.
Analyses en inzichten worden vervolgens omgezet in concrete doelen en actiepunten.
 

Hoe werkt het?

Oriënterend gesprek
In een orienterend gesprek vooraf zal ik graag uitwisselen over actuele thema's in uw organisatie, zodat de workshop daar zo goed mogelijk op aan zal sluiten.

De workshop
Met de muzikale stethoscoop kunnen we belemmerende mechanismen en patronen op een inspirerende wijze opsporen en analyseren. Tegelijkertijd kunnen er al ideeën ontstaan voor verbeteringen.
In de workshop analyseren we onder meer aan de hand van gericht gekozen muzikale ensembles de samenwerking en het leiderschap in uw bedrijf. In gesprekken hierover wordt u uitgedaagd om de aspecten die de musici succesvol maken en die voor u van waarde kunnen zijn, eruit te halen en te verbinden met situaties in uw organisatie.
Andere (actieve) werkvormen zullen u scherper inzicht geven in dieper liggende factoren die in de dagelijkse praktijk niet altijd zichtbaar zijn, maar ´onderhuids´ zeker invloed uitoefenen.

De verbinding met de praktijk
En nu: een aantal inzichten verzameld waarmee leiderschap en samenwerking verbeterd kan worden; maar hoe kunnen we die zinvol in de praktijk verwerken?
In ieder geval sluiten we de workshop af met een helder overzicht.
Een volgende stap is prioriteiten stellen en bepalen wat er gewenst en nodig is voor uitwerking of implementatie.

Wanneer u verder wilt met implementatiestappen en hiervoor externe ondersteuning wenst, kan ik u adviseren vanuit een rijk netwerk.

Prijsstelling
De workshop wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt. Thematiek, voorbereiding en lengte van de workshop bepalen mede de prijs. Na een eerste vrijblijvend (telefonisch) gesprek kan ik een prijsopgave doen. 
 

Locatie
In overleg
 

Home

Home

Effectief Leiden

Effectief Leiden

Werk op Maat

Werk op Maat